gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Обявление на провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжностите: Началник сектор "Местни данъци и такси" и Началник сектор "Европейски програми и проекти".

 

Текст на обявлението.