gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на  държавен служител за длъжността: Началник Отдел “Общинска собственост, стопански и хуманитарни дейности”.

Текст на обявлението.