gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността: Младши юрисконсулт в Дирекция “Обща администрация”.

Текст на обявлението.