gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Приключи конкурсът за набиране на документи за обявения конкурс за длъжността Началник Отдел „Общинска собственост, стопански и хуманитарни дейности”.

След преценка на представените документи от кандидатите, конкурсната комисия избра двама кандидати, които отговарят на изискванията и могат да се явят на следващ етап.

Текст на списъка.