gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Приключи конкурсът за набиране на документи за обявения конкурс за длъжността Началник сектор „Местни данъци и такси” и Началник сектор „Европейски програми и проекти”.

След преценка на представените документи от кандидатите, конкурсната комисия избра трима кандидати, които отговарят на изискванията и могат да се явят на следващ етап.

Списък на кандидатите.