gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Решение на Регионална инспекция - Хасково, относно инвестиционно предложение "Изграждане на МВЕЦ "Любимец" на р. Марица" в землищата на община Любимец и община Свиленград с възложител "РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД гр. София

 

Текст на Решението.