gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Приключи конкурсът за набиране на документи за обявения конкурс за длъжността младши юрисконсулт.

След преценка на представените документи от кандидатите, конкурсната комисия избра трима кандидати, които отговарят на изискванията и могат да се явят на следващ етап.

Списък на кандидатите.