gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 

Уважаеми жители на община Любимец,

На 05 март 2021 г. /петък/, от 11:00 ч. и от 13,00ч. в зала „Любимец“ /ІІІ-етаж в сградата на бивш АПК/ ще се проведат фокус- групи с представители на община Любимец за разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Любимец за периода 2021-2027 г.

В тази връзка Ви каним да вземете участие провеждане на фокус-групите и да дадете Вашето мнение за бъдещото развитие на общинския център и всички населени места в общината.

От началото на тази година община Любимец, съвместно с екипа на ФРМС “Консулт" ЕООД, започна разработването на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Любимец за периода 2021-2027 г.

Фокус-групата е важна част от провеждането на консултации с обществеността в рамките на разработване на Плана за интегрирано развитие на общината.