gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Публично обсъждане на Проект на План за интегрирано развитие на Община Любимец

за периода 2021-2027 г. (ПИРО)

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с процеса по изработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на община Любимец за периода 2021- 2027г. и в съответствие с чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, Община Любимец отправя покана за публично обсъждане на изготвения ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Любимец за периода 2021-2027 г. (ПИРО)

Общественото обсъждане на ПИРО ще се проведе на 12.04.2021 г. от 11,00 часа в Зала „Любимец“.

Всички заинтересовани лица могат да направят предложения и да изразят своите коментари, мнения и становища по предложения проект на ПИРО в срок до 17:00 часа на 11.04.2021 г., на имейл: oba@lyubimets.bg, в свободна форма.

Водещ принцип при разработването на Плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Общината.

В тази връзка Община Любимец отправя настоящата покана за обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне, съгласуване и утвърждаване на този важен за всички нас стратегически планов документ.