gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

П О К А Н А

ДНЕВЕН РЕД ЧИТАЛИЩЕЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО, ПРИ НЧ "БРАТОЛЮБИЕ -1884" ГР. ЛЮБИМЕЦ,

СВИКВА

ГОДИШНО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ,

КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА

25.03.2015г. (СРЯДА)

ОТ 17:30 ЧАСА В САЛОНА НА ЧИТАЛИЩЕТО.

Поканват се всички членове на НЧ "Братолюбие -1884" да присъстват на събранието.