gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Уважаеми Земеделските производители,

Общинска администрация Любимец, съвместно с Регионално сдружение на общините „Марица” организират обучение за земеделски производители от общината.  По време на обучението производителите ще бъдат запознати с възможностите на софтуера за управление на метеорологичната мрежа в община Любимец, изградена по проект: AGRO_LESS, финансиран от ЕТСП Гърция - България 2007 – 2013 г.

Най-учтиво Ви каним да вземете участие във форума, който ще се проведе на 27.03.2015 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на основната сграда на администрацията ет.2, стая №13.