gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

zabrana kupane 20

 

Със своя Заповед № РД-09-334/31.05.2021 г. Кметът на община Любимец ЗАБРАНЯВА къпането във всички водни обекти на територията на общината, освен в разрешените по реда на чл.4 и чл.5 от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи.

Задължава собствениците и ползвателите на водни обекти в срок до 15.06.2021 г. да поставят съответните забранителни, предупредителни и информационни знаци по реда на чл.8 и чл.9 от Наредбата за водноспасителна дейност, след което да упражняват непрекъснат контрол за спазване на забраната за навлизане във водните обекти с цел къпане, плуване и практикуване на водни спортове.

 Задължава изпълнителите на строителни работи на територията на общината, да вземат всички необходими мерки, за обезопасяване на извършваните изкопи с оглед евентуалното им обрушаване или напълване с вода, съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредбата за водноспасителната дейност.