gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:

  1. За военни формирования от състава на Сухопътни войски - 155 (сто петдесет и пет) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, като от тях:

- 6 длъжности в гарнизон Хасково;

- 35 длъжности в гарнизон Стара Загора;

- 14 длъжности в гарнизон Ямбол;

- 42длъжности в гарнизон Карлово;

- 38 длъжности в гарнизон Казанлък;

- 10 длъжности в гарнизон Асеновград;

Срок за подаване на документите - 18.08.2021 г.

 

  1. 2. За военни формирования от състава на СКС в Горна Малина

40 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища;

Срок за подаване на документите - до 16.07.2021 г.

  1. За 29 вакантни длъжности във Военноморските сили и 115 длъжности във Военновъздушните сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. От тях 44 за В.Ф.36150-Стара Загора;

Срок за подаване на документите - до 29.10.2021 г.

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите може да получите в Общинска администрация (офис за военен отчет и служител ОМП) или на телефон 0887903093.