gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

IMG 0797

 

Един от проектите, които изпълнява община Любимец през тази година, е пред приключване. Той е свързан с доставка и монтаж на сцена на открито в с. Лозен. Съоръжението е с размери 10х8 м. и е оборудвано с необходимото осветление, модерно озвучаване и др. Остава да бъдат монтирани някои довършителни елементи и сцената е готова за експлоатация.

Вече 10 години в с. Лозен се провежда Националният фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд“, в който участват състави от страната и чужбина. Набиращият все повече популярност фестивал насочи вниманието на кметският екип да се помисли за подобряване условията за провеждането му. Ето защо по проект на МИГ Любимец – Ивайловград , чрез ДФ „Земеделие“, се осигуриха средства за изграждане на покрита сцена в селото.

Тази година ХI-то издание на фестивала ще се проведе на 18 и 19 септември, а до този момент заявките за участие са над 50.

IMG 0823

 

Общинският екип реализира и друго проектно предложение, свързано с изграждане и облагородяване на паркови пространства в селата Лозен, Белица и Малко градище. В централните части на трите села се изградиха нови алеи, монтираха се пейки, парково осветление, беседки и се засадиха широколистни и иглолистни дървета.

IMG 0830

 

Изпълнението на поредните два проекта са доказателство, че общинският екип се стреми да осигурява добри социални условията на живот в малките населени места.