gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

IMG 0352Въпреки дъждовното време, на 1 юни децата от Любимец отново получиха своята порция смях и забавление. Първоначално организираният театър на открито се премести в едно от централните заведения в града, за да може малчуганите да съпреживеят емоцията на спектакъла „Добрите бобри“.

IMG 0356Представлението бе наситено с много песни, танци и поучителни елементи, свързани с разделното сметосъбиране. За да провокират децата и да проверят дали са разбрали тематиката, актьорите задаваха въпроси, свързани с цветните контейнери и видовете отпадъци, които трябва да се изхвърлят в тях.

Едночасовото представление завърши с усмивки и вкусен сладолед.

Утре, 02.06.2021 г. от 9.00 ч. ще започне дезинсекция и дезакаризация /пръскане/ по централните общински тревни площи, градския парк и зелени площи. 

Карантинният срок на препарата, след третирането, е 24 часа.

Призоваваме жителите на града и родителите на малки деца, да не допускат посещение в местата, третирани с препарати.

pojar

Със Заповед № РД-09-335/31.05.2021 г., Кметът на община Любимец нарежда да се предприемат поредица от действия, свързани с предотвратяване и гасене на евентуално овъзникнали пожари на територията на общината. 

Част от по-важните мерки са:

- Кметовете и кметските наместници на населените места да запознаят ръководствата на селскостопанските производствени единици и населението с изискванията на настоящата заповед и да се създаде организация за изпълнението й.                                                                    

          Ръководствата на всички земеделски кооперации, собственици, наематели, арендатори и ползватели на земеделските земи

- Да организират изпълнението на изискванията на Наредба № 8121з-968/10.12.2014г., за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

- Да предоставят в участък „ПБЗН”- Любимец схеми с разположение на засетите площи с житни култури, пожарозащитни ивици, пътища за предвижване на пожарната техника и действащите водоизточници.

- Да организират и извършат качествен ремонт, пожарообезопасяване и оборудване с противопожарни уреди и съоръжения селскостопанските машини.

- Да сформират приемателни комисии от специалисти за приемане на селскостопанските   машини,   складове   за   зърно,   зърносушилните   и   фуражните площадки с участието на служители на участък „ПБЗН” – Любимец.

- Да организират извършването на ежедневни прегледи за техническото и противопожарното състояние на машините и съоръженията.

  1. При започване на жътвата:

       - да осигурят разпарцелиране на масивите на участъци за ежедневна работа. Разпарцелирането се осъществява чрез ожънване на посевите, изнасяне на сламата и заораване на ивица с ширина най-малко 6 метра.

       - да разжънат, изнесат сламата и заорат ивица с ширина най-малко 6 метра покрай пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа, горски насаждения, пчелини, гробища, а покрай железопътните линии, електрически стълбове и други най-малко 10 метра.

- Да осигурят трактор с четирикорпусен плуг за всяка агрегатна група.

- Да организират и проведат обучение и инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибирането на реколтата.

- Да организират охрана и наблюдение на посевите, площадките, складовете и на селскостопанската техника, която остава на полето след работа, и ги оборудват с необходимите противопожарни уреди и съобщителна техника.

- Да осигурят ограждане на фуражните площадки и сеновалите, и изораване на ивици с ширина 5 метра от външната страна на оградата.

- Да осигурят обектите с необходимата противопожарна техника, съоръжения и средства за пожарогасене.

- При оказване на помощ с жътвена и транспортна техника от други региони, да се уведомят съответните органи на участък „ПБЗН”-Любимец за извършване на проверка по обезопасяването й.

- Да изпълняват указанията на органите на участък „ПБЗН”-Любимец и им оказват съдействие при изпълнение на задачи свързани с пожарната безопасност.

 

Пълният текст на заповедта може да разгледате от тук. 

zabrana kupane 20

 

Със своя Заповед № РД-09-334/31.05.2021 г. Кметът на община Любимец ЗАБРАНЯВА къпането във всички водни обекти на територията на общината, освен в разрешените по реда на чл.4 и чл.5 от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи.

Задължава собствениците и ползвателите на водни обекти в срок до 15.06.2021 г. да поставят съответните забранителни, предупредителни и информационни знаци по реда на чл.8 и чл.9 от Наредбата за водноспасителна дейност, след което да упражняват непрекъснат контрол за спазване на забраната за навлизане във водните обекти с цел къпане, плуване и практикуване на водни спортове.

 Задължава изпълнителите на строителни работи на територията на общината, да вземат всички необходими мерки, за обезопасяване на извършваните изкопи с оглед евентуалното им обрушаване или напълване с вода, съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредбата за водноспасителната дейност.

   

IMG 20210513 094810 1Със заповед на Министъра на отбраната на Република България е обявен прием за обучение и кандидатстване за длъжности в Българската армия както следва:

 

  1. 1. За военни формирования от състава на СКС в Горна Малина - 40 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища;
  1. За провеждане на прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2021/2022година и конкурси за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:

Обявени 333 места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2021/2022година:

- НВУ „ Васил Левски“- Велико Търново - 231 места;

-ВВВУ „ Георги Бенковски“- Долна Митрополия - 54 места;

-ВВМУ „ Н. Й. Вапцаров“- Варна - 48места;

Подаването на документите за прием по специализациите е със краен срок 30.06.2021 година;

  1. За 29 вакантни длъжности във Военноморските сили и 115 длъжности във Военновъздушните сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документите - до 29.10.2021 г.

  1. За 148 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и 8 длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина чрез провеждане на конкурс

Срок за подаване на документите - до 09.07.2021 г.

 

Информация за условията, документите и подробности за участие в конкурсите може да получите в Общинска администрация (офис за военен отчет и служител ОМП) или на телефон 0887903093 Даниел Йорданов.