gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

 IMG 0853

 

Днес, 16.08.2021 г., община Любимец откри строителна площадка на обект „Околовръстна улица на гр. Любимец по направление на Републикански път III-597 /обходен път запад/”. На откриването присъстваха Кметът на общината Анастас Анастасов, заместник-кметовете Илия Илиев и Тодор Милев, представители на фирмата-изпълнител, на фирмата, проектирала обекта и на строителния надзор. Обектът представлява път, който ще осигури директна връзка на товарния трафик от главен път Е-80 - Харманли – Любимец, през изградения вече пътен надлез над жп линията, за гр. Ивайловград. Общата дължина на улицата ще бъде 2 748 м.

Освен, че ще бъде намалено транзитното движение на автомобили през града, новоизградената улица ще осигури вход и изход за кв. Георги Добрев през улиците „Първи май“ и „Здравец“, както и за Индустриалната зона на града.

IMG 0860

Изпълнението на обект „Околовръстна улица на гр. Любимец по направление на Републикански път III-597“ ще бъде изпълнено на два етапа. Първият етап включва изграждане на трасето от пътния надлез до ул. „Ивайловградска“ /пътя за с. Белица, с. Лозен и Ивайловград/, а вторият ще бъде подобряване на пътната връзка от път I-8 /Харманли-Любимец/ до началото на пътния надлез над жп линията. Изпълнението на двата етапа ще бъде последователно.

Изграждането на улицата ще бъде III категория строеж, а по нея е предвидено да бъде изградено едностранно улично осветление, сигнализация с пътни знаци и маркировка. Всички строителни работи ще се изпълняват съгласно изискванията на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Цялата процедура по проектиране, съгласуване с различни институции и преодоляване на административни изисквания отне доста време на общинският екип да доведе обекта до реални строителни дейности. Това обаче не попречи да бъде намерен вариант за изграждане на обходния път, който ще улесни и подпомогне целия трафик, преминаващ праз гр. Любимец.

Общинска служба „Земеделие” - Любимец

УВЕДОМЯВА

всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че на основание издадени заповеди по реда на чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, заседанията на комисията за землищата на територията на община Любимец, ще се проведат в сградата на ОС”Земеделие” Любимец по следния график:

     На 17.08.2021г.

                             с. Дъбовец                                   

                             с. Васково           

                             с. Оряхово                                    

                            с. Йерусалимово

                             с. Белица                                      

                              с.Георги Добрево

На 18.08.2021г

с. Малко градище

с. Лозен                

гр.Любимец          

с. Вълче поле      

 

 

Димитър Пилчев /Началник ОСЗ/

Председател на комисиите

 

IMG 3647

 

Детско парти „Маскот парти с приказни герои“

Дата: 23.08.2021 /понеделник/

Час: 18.00 ч.

Място: Пл. „Трети март“     

 

Лятна фиеста „Да танцуваме заедно с Памбос“

С участието на Памбос Агапиу и модерни балети от Любимец, Свиленград, Хасково и Ивайловград

Дата: 24.08.2021 /вторник/

Час: 19.30 ч.

Място: Пл. „Трети март“     

 

Фолклорна плетеница по долината на Марица

С участието на ФС от Любимец, Свиленград и Харманли

Дата: 25.08.2021 /сряда/

Час: 20.00 ч.

Място: Пл. „Трети март“     

 

Рок фестивал „Изпей ОБИЧАМ ТЕ“

Група Хоризонт

Дата: 26.08.2021 /четвъртък/

Час: 20.00 ч.

Място: Пл. „Трети март“     

 

Концерт на Тони Димитрова и Ева от ТОНИКА

Дата: 27.08.2021 /петък/

Час: 20.00 ч.

 

Концерт на оркестър „Орфей“ гр. Пловдив

Дата: 28.08.2021 /събота/

Час: 20.00 ч.

Място: Пл. „Трети март“

Съгласно Заповед № РД09-788 от 05.08.2021 г. на проф. Христо Бозуков - Министър на земеделието, храните и горите за наложена забрана за извършване на косене на трева, машинно почистване, включително и почистване на храсти, през периода от 05.08.2021 г. до 20.08.2021 г.

Пълният текст на Заповед № РД09-788 от 05.08.2021 г. може да прегледате тук

         На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37б и 37в от ЗСПЗЗ, Общинска служба по земеделие Любимец обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Любимец, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г.

         Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15.08.2022г., при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности, съгласно чл.72, ал.5 от ППСЗПЗЗ.

         За информация на ползвателите на земеделски земи, изготвените предварителни регистри и регистри на дублираните имоти са на разположение в ОСЗ Любимец.

         Обявата за предварителните регистри е публикувана в сградата на общинската служба по земеделие, в кметствата, в интернет страниците на Община Любимец и на Областна дирекция “Земеделие” гр.Хасково.

 

 

ДИМИТЪР ПИЛЧЕВ

Началник ОСЗ Любимец