gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Категоризация на места за настаняване клас А и клас Б

Формуляри, предоставяни на заявителя:

- ЗАЯВЛЕНИЕ за категоризиране на място за настаняване по чл.129, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма

- ФОРМУЛЯР за определяне на категорията

- СПРАВКА за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица

- ДЕКЛАРАЦИЯ, че лицето не е в ликвидация по чл.129, ал.1, т.2 от Закона за туризма

- ЗАЯВЛЕНИЕ - декларация за потвърждаване на категория на място за настаняване или заведение за хранене и развлечения

Правно основание

- чл.129, ал.1 и ал.2 от Закона за туризма

- чл.2, т.1, т.2, т.3 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма

Такси:

  1. Места за настаняване клас „А“ - хотели и мотели

- до 30 стаи – 400.00 лв.;

- от 31 до 150 стаи – 1 000.00 лв.;

- от 151 до 300 стаи – 1 800.00 лв.;

- от 301 до 500 стаи – 2 500.00 лв.;

- над 500 стаи – 4 000.00 лв.

  1. Място за настаняване клас „Б“ - пансиони, почивни станции,вили, хостели и семейни хотели

- до 20 стаи – 200.00 лв.;

- от 21 до 40 стаи – 350.00 лв.;

- от 41 до 60 стаи – 740.00 лв.;

- от 61 до 100 стаи – 1 200.00 лв.;

- над 100 стаи – 3 500.00 лв.;

  1. Място за настаняване клас „Б“ -стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги

- ЗА ЕДНО ЛЕГЛО-къща за гости – 20 лв.;

- ЗА ЕДНО ЛЕГЛО-бунгало – 16 лв.;

- за паркомясто за автомобил/каравана,кемпер/ в къмпинг – 10 лв.;

- за място на палатка в къмпинг – 10 лв.

4. Място за настаняване клас „В“-стая за гости,апартамент за гости

- ЗА ЕДНО ЛЕГЛО – 20 лв.

Тарифа на таксите по Закона за туризма

Характеристика:

Лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или упълномощено от него лице, подава Заявление за категоризиране на туристически обект до съответния категоризиращ орган, окомплектовано с посочените в него документи, в „Информационeн център”, гише Деловодство, пл. „Трети март”

Издават се:

- Заповед и Временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, които се връчват на заявителя или на упълномощено от него лице в„Информационeн център”, гише Деловодство, пл. „Трети март” , в двуседмичен срок от подаване на Заявлението;

 - Заповед за определяне на категория, която се връчва на заявителя или на упълномощено от него лице в срока, посочен във Временното удостоверение, в „Информационeн център”, гише Деловодство, пл. „Трети март”

- Категорийна символика, включваща Удостоверение и табела, които се връчват срещу подпис на заявителя или на упълномощено от него лице в  „Информационeн център”, гише Деловодство, пл. „Трети март”

Минимални задължителни изисквания за съответните категории