gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" /АПИ/, СЕДАЛИЩЕ ГР. СОФИЯ 1606, БУЛ. "МАКЕДОНИЯ" № 3

 

За следното инвестиционно предложение:

 

Път III-809 „Любимец — пътен възел Голямата звезда" — Ремот и частична реконструкция на мост над р. Марица при км 0+525

 

Целта на инвестиционното предложение е основен ремонт v частична реконструкция на съществуващ мост над р. Марица при км 0+525 на Път III-809 „Любимец - пътен възел Голямата звезда".

Мостът е експлоатиран повече от 50 години без необходимото за това поддържане, вследствие на което са възникнали различни повреди по неговата конструкция.

За предотвратяване на по-нататъшното компрометиране на мостовото съоръжение и влошаване на неговите експлоатационна характеристики, е необходима своевременната реализация на настоящето инвестиционно предложение.

 

Повече подробности са представени в уведомлението на АПИ за инвестиционното предложение, което е предоставено на разположение на общината.

 

Телефон за контакти: 02 / 952 1993; 02 / 9173 295