gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

ПОКАНА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЛЮБИМЕЦ

 на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 21.02.2014г. от 17,00часа в зала Любимец на

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

на

ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА  ЗА 2013г.  на Община Любимец.

 

 

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на

общината  - oba@lyubimets.org както и в деловодството на общината.

 

         13.02.2014г.

 

 

 

            С уважение,

            г-жа Мария Станкова

            Председател на ОбС – гр.Любимец