gerb 90

Електронни услуги

logo eservices


„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково предлага Бизнес план за развитие дейността на дружеството за периода 2009-2015 г. Операторът иска изразяване на становище от Общински съвет - Любимец.