gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

"Виналия" АД е представила Информация по Приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздеѝствието върху околната среда. Заинтересованите лица могат да се запознаят със същата в Общинска администрация Любимец, стая 23 /Площад "Трети март", сграда 1/.