gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

Община Любимец уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства и кметски наместници, обществени организации, медии и всички заинтересовани лица, че организира среща за обществено обсъждане на предложения, за поемане на дългосрочен дълг както следва:

  1. Поемане на общински дълг за финансиране на проект „ По-добро образование чрез спорт”, Договор №РД-02-29-14 / 30.01.2014г., по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителната помощ ( ИПП ) от ,,Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД

 

Повече подробности в прикачения файл.