gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

5IMG 3091

Общинска администрация Любимец съобщава, че от днес, 01.02.2024 г., започва плащането на местните данъци и такси. Ставките за местни данъци и такси не са променени от миналата година и те остават същите!

Срокът за ползване на 5 % отстъпка от данък сгради, данък МПС и такса битови отпадъци е 30.04.2024г. Той важи при условие, че дължимите суми бъдат платени наведнъж.

Съобщенията за дължими данъци и такси ще се изпращат до собствениците до края на месец март 2024 г.

Задълженията могат да се плащат и на равни вноски, а сроковете са съответно:

-Данък върху недвижимите имоти –първа вноска до 30.06.2024 г. и втора вноска до 31.10.2024г.

-Данък върху моторните превозни средства- първа вноска до 30.06.2024 г. и втора вноска до 31.10.2024г.;

-Такса битови отпадъци- първа вноска до 30.06.2024г. и втора вноска до 31.10.2024г.

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

- В брой и/или чрез ПОС устройство на касата на Отдел "Местни данъци и такси" в град Любимец, адрес: пл. "Трети март", Център за информация и услуги на граждани;

- По банков път по сметка на Община Любимец:

   IBAN: BG21UBBS80028413873000

   BIC:UBBSBGSF

   Обслужваща банка "ОББ" АД - клон Любимец

   КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

441400 - Окончателен годишен патентен данък

442100 - Данък върху недвижими имоти

442400 - Такса битови отпадъци

442800 - Туристически данък

- На касите на "Български пощи" и чрез пощенски запис;

- На касите на ИЗИПЕЙ;

Актуална информация за размера на задълженията Ви, може да получите в Отдел "Местни данъци и такси", гр. Любимец, площад "Трети март", чрез проверка на задълженията на страницата на Община Любимец, както и на посочените телефони - 03751/89-30 /КАСА/; 03751/89-29 / инспектори по приходи/.

Задължените лица ще получават персоналния си ПИК код от служителите в отдел "Местни данъци и такси", лично чрез представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия/ управляващия за юридическите лица.

AFISH TRIFON ZAREZAN 24

Военно окръжие II степен – Хасково информира, че със заповед на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 55 /петдесет и пет / вакантни длъжности за войници.

За гарнизон ПЛОВДИВ:

 • в.ф. 52630 – Пловдив – 9 /девет/ длъжности;
 • в.ф. 48650 – Пловдив – 12/дванадесет/ длъжности;
 • в.ф. 56100 – Пловдив – 3 /три/ длъжности;
 • в.ф. 54120 – Пловдив - 11 /единадесет/ длъжности;
 • в.ф. 56120 – Пловдив – 2 /две/ длъжности.

За гарнизон СОФИЯ:

 • в.ф. 56130 – Банкя – 18 /осемнадесет/ длъжности

Срок за подаване на документи : 23.02.2024 г.

Конкурсът за СКСО ще се проведе в периода от 19.03.2024 г. до 29.03.2024 г. и включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура и събеседване с кандидатите; извършване на оценка на психологическата пригодност на кандидатите.

Необходимо е кандидатите да отговарят на изискванията на чл.141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България:

 • Да притежават образование, съответстващо на изискванията за длъжността;
 • Да не са по-възрастни от 40 години;
 • Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 • Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 • Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 • Да нямат друго гражданство.

На военна служба могат да се приемат и лица, изпълнявали военна служба/кадрова военна служба/ при условие, че:

 • Не са били освободени по дисциплинарен ред;
 • Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
 • Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността.

 

За контакти и допълнителна информация: тел: 038/60 45 50 или на място във Военно окръжие Хасково - ул. „Ком“ №3

 

Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 106 /сто и шест/ вакантни длъжности за войници

          

ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ СА В СЛЕДНИТЕ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ:

 • в.ф. 22260 – София – 2 длъжности;          
 • в.ф. 52480 – София - 24 длъжности;      
 • в.ф. 54870 – София – 3 длъжности;
 • в.ф. 57310 - Ловеч – 44 длъжности
 • в.ф. 22680 – Карлово - 1 длъжност;
 • в.ф. 22960 – Царева Ливада – 2 длъжности;
 • в.ф. 54860 – Бургас– 3 длъжности;
 • в.ф. 48940 – Бургас – 3 длъжности;
 • в.ф. 54850 – Бургас –12 длъжности;    
 • в.ф. 54630 – Бургас - 3 длъжности;
 • в.ф. 54680 – Бургас - 9 длъжности.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 01.03.2024 г.

 Конкурсът ще се проведе в периода от 15.04.2024 г. до 19.04.2024 г. и включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура на кандидатите и събеседване.

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
 2. Да не са по-възрастни от 40 години;
 3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 7. Да нямат друго гражданство;

На военна служба могат да се приемат лица, изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/ ако:

   1.Не са били освободени по дисциплинарен ред;

2.Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

3.Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл.160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

 Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие - Хасково, ул.”Ком” № 3 или в офисите за отчет в общините Хасково, Свиленград и Харманли.

 За допълнителна информация: 038/60 45 50

Подробности и повече информация са на разположение в профила на Военно окръжие – Хасково във социалната мрежа Facebook.

 

Със заповед на Командира на Военноморските сили са обявени 34 /тридесет и четири/ вакантни длъжности за матроси

          

ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ СА В СЛЕДНИТЕ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ:

 • в.ф. 38920 – Варна – 5 длъжности;          
 • в.ф. 26800 – Варна - 4 длъжности;      
 • в.ф. 34410 – Варна – 2 длъжности;
 • в.ф. 54830 - Варна – 1 длъжност;
 • в.ф. 28580 – Варна - 3 длъжности;
 • в.ф. 32300 – Варна – 1 длъжности;
 • в.ф. 56080 – Варна– 5 длъжност;
 • в.ф. 22580 – Варна – 3 длъжности;
 • в.ф. 28430 – Варна – 2 длъжности;    
 • в.ф. 38010 – Варна - 1 длъжности;
 • в.ф. 22480 – Бургас - 1 длъжности;
 • в.ф. 18360 – Бургас – 5 длъжности;
 • в.ф. 22830 – Бургас - 1 длъжности;

  СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 09.02.2024 г.

 Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
 2. Да не са по-възрастни от 40 години;
 3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
 4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 6. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
 7. Да нямат друго гражданство;

На военна служба могат да се приемат лица, изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/ ако:

   1.Не са били освободени по дисциплинарен ред;

2.Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;

3.Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл.160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за военното звание, изискващо се за заемане на длъжността;

Кандидатите с постоянен адрес в област Хасково подават документи във Военно окръжие - Хасково, ул.”Ком” № 3 или в офисите за отчет в общините Хасково, Свиленград и Харманли.

За допълнителна информация: 038/60 45 50

Подробности и повече информация са на разположение в профила на Военно окръжие – Хасково в социалната мрежа Facebook.

IMG 0483

 

Бюджет 2024 е балансиран, стабилен и е насочен към финансово осигуряване на всички функции и дейности в общината

„Тази година данъците, такса „Битови отпадъци“, административните услуги и другите видове налози няма да бъдат увеличени. Всичко се запазва както досега.“ – това каза кметът на община Любимец Анастас Анастасов, след като представи основните параметри, залегнали в проекта на бюджета на община Любимец за 2024 г. Предварително обявеното обществено обсъждане на най-важния нормативен документ за общината се състоя на 22 януари в зала „Любимец“.

Бюджетът на община Любимец за тази година е в размер на 17 342 109 лв., като общият размер за финансиране на делегираните от държавата дейности е 11 667 783 лв.

Размерът за финансиране на общинските дейности е 5 674 326 лв.,     като тук са включени постъпления от данъци, приходи и доходи от собственост, общинските такси, като в тях влиза такса „Битови отпадъци“ и др.

В този бюджет е предвидено да се направи ремонт на кметствата в три от селата, ремонт на читалищата в селата Лозен и "Св. Св. К. и Методий" с. Малко градище, проектиране на улици за ремонт и реконструкция в града и някои населени места от общината, а за някои се предвижда и подмяна на водопроводна и канализационна мрежа.

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси

 КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

кани жителите на общината и представители на бизнеса 

на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2024г.

   

Обсъждането ще бъде на 22.01.2024г. /понеделник/ от 16 часа в зала "Любимец" 

Дневен ред на обсъждането:

       - Представяне на проекта за общински бюджет за 2024г.

       - Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

       - Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и представянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

       Мнения, препоръки и становища по темата за обсъждане могат да се изпращат и на електронната поща на общината oba@lyubimets.bg, както и в деловодството на общината.

       Заинтересованите предварително могат да се запознаят с проекта за бюджет от 18.01.2024г. на интернет страницата на Община Любимец www.lyubimets.bg.

      

       С уважение,

       инж.Анастас Анастасов

       Кмет на Община Любимец