gerb 90

Електронни услуги

logo eservices

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЛЮБИМЕЦ

  

кани жителите на общината и представители на бизнеса

на 23.02.2024 г. /петък/от 10,00 часа в зала „Любимец“ на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2023г.

 

Отчетът се извършвана основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси.

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждане могат да се изпращат на електронната поща на общината oba@lyubimets.bg, както и в деловодството.

Заинтересованите предварително могат да се запознаят с годишния отчет за изпълнението на бюджета на интернет страницата на Община Любимец - www.lyubimets.bg, раздел ,,Отчет, бюджет и баланс”, ,,Отчет за изпълнение на бюджета”, 2023 год., месец декември.

       

С уважение,

г-жа Таня Станкова

Председател на ОбС гр.Любимец